PITTS MODERN SCHOOL,GOMIA,JHARKHAND

Latest News

List of Students (10 CGPA)

Sl.No. Adm No. Name
1 7211919 Arti Kumari
2 7211930 Marisha Sinha
3 7211979 Priya Kumari
4 7211993 Shreya Shristi Kerketta
5 7211999 Shrishti Kumari
6 7212000 Abhijit Kumar
7 7212001 Abhishek Kumar Singh
8 7212003 Adish Jain
9 7212014 Jahanvi Gupta
10 7212053 Deepak Kumar Barnwal
11 7212056 Fahad Mahmood
12 7212062 Nandini Shreya
13 7212076 Shashi Shekhar Pandey
14 7212080 Vaibhav Raj